Каталог статей
Меню сайта


Категории раздела

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Полезные ссылки
Приветствую Вас, Гость · RSS 13.12.2018, 14:19

Главная » Статьи » Мои статьи

22 października - Wspomnienie obowiązkowe Bł. Jana Pawła II, Papieża

Sługa Boży Jan Paweł IIPrzed wyborem na papieża

 

Karol Józef Wojtyła (pseudonimy literackie: Andrzej Jawień, Stanisław A. Gruda, Piotr Jawień; imię papieskie: Jan Paweł II) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1938-1939. Był aktorem Studia 38 i Teatru Rapsodycznego. W czasie wojny pracował jako robotnik w kamieniołomach i fabryce chemicznej Solvay. Konspiracyjne studia seminaryjne podjął w 1942.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk abp. Adama Stefana Sapiehy w 1946. Studiował na Angelicum w Rzymie w latach 1946-1948. W 1947 r. odbył podróż do Francji, Belgii i Holandii. Pracę doktorską obronił na podstawie dysertacji „Doktryna wiary według św. Jana od Krzyża” (Rzym 1948). Był wikariuszem w Niegowici (1948) i parafii św. Floriana w Krakowie (1949), gdzie podjął pracę w duszpasterstwie akademickim (młodzież nazywała go „Wujkiem”). Publikował w Tygodniku Powszechnym (pseudonim „Andrzej Jawień”). Habilitował się na podstawie pracy „O możliwości budowania etyki chrześcijańskiej według Maxa Schelera”. Wykładał w Seminarium Krakowskim, na Uniwersytecie Jagiellońskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1956 - 1978 prowadzi Katedrę Etyki na KUL. Od 1958 r. biskup pomocniczy krakowski. Członek Komisji Episkopalnej ds. Nauczania (1962). Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II (1962 - 1965). Brał czynny udział w redagowaniu Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et spes (o Kościele w świecie współczesnym) oraz deklaracji Dignitatis humanae (o wolności religijnej). W 1962 r. pielgrzymował do Ziemi Świętej.

W 1964 r. otrzymał nominację na Arcybiskupa Krakowskiego. Przewodniczył Komisji Episkopalnej ds. Apostolstwa Świeckich (1966). W 1967 r. w Kaplicy Sykstyńskiej został konsekrowany na kardynała. Na znak solidarności z Prymasem Wyszyńskim, któremu komunistyczne władze nie udzieliły paszportu, nie wziął udziału w Pierwszym Zgromadzeniu Plenarnym Biskupów (1967). Uczestniczył w Drugiej Sesji Synodu Biskupów (1971). Wziął udział w Kongresie Eucharystycznym w Melbourne, Australia (1973) i w Trzeciej Sesji Synodu Biskupów w Rzymie (1974). W 1976 r. prowadził rekolekcje w Watykanie, a następnie uczestniczył w Kongresie Eucharystycznym w Filadelfii (USA). W 1978 r. wziął udział w pogrzebie Pawła VI, Konklawe, inauguracji pontyfikatu Jana Pawła I i pogrzebie Jana Pawła I. Został wybrany na papieża 16 października 1978 r., przyjmując imię Jan Paweł II. Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały Twój).

 

Dokonania

 

Jan Paweł II był wielkim ewangelizatorem świata przełomu drugiego i trzeciego tysiąclecia. Odbył 104 podróże apostolskie na wszystkie kontynenty, 8 pielgrzymek do Ojczyzny. Nazwany został obrońcą pokoju: wydawał orędzia na Światowy Dzień Pokoju, mediował w międzynarodowych konfliktach; prowadził dialog z innymi religiami (Światowy Dzień Modlitw o Pokój w Asyżu) przez liczne pielgrzymki i audiencje. Był pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę w Rzymie, gdzie uznał grzechy Kościoła wobec Żydów. Przemawiał do 80 tys. muzułmanów w Casablance (1985 r.). Próbował zbliżyć do siebie chrześcijan różnych wyznań; spotykał się z patriarchą Konstantynopola, złożył wizytę w katedrze Canterbury i w rzymskim zborze ewangelickim. Dokonał reorganizacji Kurii rzymskiej (Pastor Bonus: Konstytucja apostolska o Kurii Rzymskiej - 1988), reformy administracyjnej Kościoła w Polsce (1991, 1992, 2004 r.). Doprowadził do renegocjacji i podpisania nowego traktatu laterańskiego (1985), w którym uznano formalny rozdział Kościoła od państwa we Włoszech. Ustanowił pełne stosunki dyplomatyczne Watykanu ze Stanami Zjednoczonymi. Wprowadził Kościół powszechny w trzecie tysiąclecie, inaugurując 24 grudnia 1999 r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie rozpoczęcie Roku Jubileuszowego Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa (Incarnationis Mysterium: Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000 - 1998).

Dokonał 470 kanonizacji i 1350 beatyfikacji (Divinus Perfectionis Magister: Konstytucja apostolska w sprawie nowego prawodawstwa w procedurze procesów kanonizacyjnych - 1983 r.). Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Polski w 1979 r. wpłynęła na przemiany świadomości narodowej, umożliwiające upadek komunistycznego imperium w Europie Środkowowschodniej. Zwołał 15 synodów biskupów, 6 zebrań plenarnych kolegium kardynalskiego, 8 konsystorzy, na których mianował 201 kardynałów. Jako Biskup Rzymu i Następca św. Piotra wizytował rzymskie parafie i diecezje włoskie. Przemawiał na Zgromadzeniu Generalnym ONZ (1995.) i w UNESCO. Za jego pontyfikatu wiele państw nawiązało kontakty dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską.

 

Nauczanie

 

Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych dokumentach Kościoła, ale również homiliach, przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik, 11adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset listów i dorocznych orędzi (np. na Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Pokoju, Dzień Środków Społecznego Przekazu, Światowe Dni Młodzieży). Już w pierwszej encyklice wyłożył program swojego pontyfikatu: Redemptor hominis - „Człowiek jest drogą Kościoła” i zachętę dla świata: „Nie bójcie się otworzyć drzwi Chrystusowi”. Dokonał reformy prawa kanonicznego (Sacrae disciplinae leges: Konstytucja apostolska promulgująca nowy Kodeks Prawa Kanonicznego - 1983 r.), Katechizmu Kościoła Katolickiego (Fidei depositum: Konstytucja apostolska ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego - 1992 r.). Podczas środowych katechez przedstawił syntezę nauczania Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o człowieku, Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i moralności łączył elementy posoborowej doktryny z dynamicznie rozwijającymi się kierunkami współczesnej filozofii i teologii (głównie personalizmu, chrześcijańskiego egzystencjalizmu, teologii rzeczywistości ziemskich). Wykorzystywał w nauczaniu religijnym formy poezji i wywiadu książkowego. Skierował Stolicę Apostolską na drogę współpracy ze światem mediów masowych (ostatni dokument doktrynalny to List do dziennikarzy „Rapido sviluppo” z kwietnia 2005r.

 

Ciekawostki

 

 

- 13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra w Rzymie (w rocznicę objawień fatimskich) Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę (odwiedził go później w więzieniu). Ocalenie życia przypisał Matce Bożej Fatimskiej. W sanktuarium w Fatimie zostawił kulę, którą wyjęto z jego ciała (kulę tę umieszczono w koronie figury Matki Bożej).

- 1986 r. - w Światowym Dniu Modlitw o Pokój w Asyżu uczestniczyli przedstawiciele prawie wszystkich wyznań.

- w 1991 r. Jan Paweł II apelował o pokój w Zatoce Perskiej, a potem na Bałkanach.

- 1995 r. podczas wystąpienia w siedzibie ONZ bronił uniwersalności praw człowieka i wzywał Narody Zjednoczone do współpracy i troski o pokój.

- w Wielki Jubileusz Roku 2000 Jan Paweł II dokonał rachunku sumienia Kościoła i prosił Boga o wybaczenie win.

- w roku 2000 r. Ojciec Święty odbył podróż do Ziemi Świętej - Jordanii, Betlejem, Jerozolimy. Odwiedził Instytut Yad Vashem i modlił się przy Ścianie Płaczu.

- ulubionymi dyscyplinami sportu uprawianymi przez Jana Pawła II była jazda na nartach, wędrówki górskie i wspinaczki.

- nazwany został Papieżem - Poetą. Pisał wiersze, poematy, dramaty, rozważania. Jego książki ukazywały się w milionowych nakładach i tłumaczeniach na kilkadziesiąt języków.

- posiadał doktoraty honoris causa m.in.: Uniwersytetu Johannesa Guttenberga w Mainzu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

- odznaczony został: medalem Orła Białego, Nagrodą Karola Wielkiego, Medal Roberta Schumana.

- nazywany był: Janem Pawłem II Wielkim, Papieżem Poetą, Papieżem Pielgrzymem, Wielkim Ewangelizatorem, Obrońcą Pokoju

- 2001rok Papież  Jan Paweł II  przyjechał  z  wizytą na Ukrainę!

 

Od 23 do 27 czerwca 2001 roku przebywał w Ukrainie z wizytą Apostolską Ojciec Święty Jan Paweł II. W Kijowie papież wziął udział w łacińskiej oraz bizantyjskiej mszy świętej na stadionie 'Czajka'. Na pierwszą mszę św. przybyli katolicy z Ukrainy, Rosji, Białorusi w liczbie ponad 150 tysięcy oraz wierni Cerkwi Prawosławnej patriarchatu kijowskiego. Jan Paweł II spotkał się z Prezydentem Ukrainy Leonidem Kuczmą oraz innymi dygnitarzami i z Radą Kościołów Ukrainy.  Po Pożegnaniu w budynku nuncjatury papież Jan Paweł II odwiedził w poniedziałek po południu, w drodze na lotnisko, położoną w centrum Kijowa katolicką konkatedrę pod wezwaniem św. Aleksandra.  Towarzyszyli mu ordynariusz Kijowsko-Żytomierski biskup Jan Purwiński i zwierzchnik Kościoła greckokatolickiego kardynał Lubomyr Huzar. Na przyjazd Ojca Świętego czekało ok. 700 osób - wiernych i zwykłych przechodniów, którzy chcieli zobaczyć Jana Pawła II. Wśród nich byli także pielgrzymi z Polski, m.in. chór z Lublina.

 

Czekaliśmy na przyjazd Ojca Świętego 10 lat. Od kilku miesięcy modliliśmy się codziennie, by pielgrzymka doszła do skutku i by Jan Paweł II odwiedził naszą parafię - mówił dzień wcześniej ksiądz Józef Kostewski z parafii Św. Aleksandra.                                                                                                                                                           Kościół św. Aleksandra to najstarszy katolicki obiekt sakralny w Kijowie. Wybudowany w latach 1817-42 i poświęcony w 1853 roku, służył wiernym aż do czasu największych represji stalinowskich. W 1937 r. proboszcz ks. Zygmunt Kwaśniewski został zamordowany, zaś kościół na długie lata zamknięto. Budynek służył później jako biura administracyjne dla dwóch zakładów oraz jako kwatera dla robotników. Później przekazano go Uniwersytetowi Kijowskiemu, który zbudował tu planetarium.

Katolicy odzyskali kościół na początku lat 90., a 13 stycznia 1991 roku odprawiono w nim pierwszą mszę. Dziś odprawiane są tam msze święte po polsku, ukraińsku i angielsku.                                                                         Odwiedził także Grób Nieznanego Żołnierza, wieś Bykownię i Babi Jar.  Ojciec Święty, który w czerwcu w 1991 roku spotkał się z pielgrzymami, kapłanami oraz biskupami z archidiecezji lwowskiej w Lubaczowie, po przybyciu do Lwowa dnia 25.06.2001r. odwiedził katedry łacińską, ormiańską oraz greckokatolicką, a także dawną rezydencję metropolitów rzymskokatolickich, której część (połowę III piętra) wtedy oddano Kościołowi (cały budynek oddano w dniu 05.05.2004r.). Papież mieszkał w pałacu metropolity greckokatolickiego.   W czasie mszy św. 26 czerwca w obrządku łacińskim, na której było obecnych ponad 300 tysięcy wiernych (w tym 35 tysięcy pielgrzymów z Polski) Ojciec Święty beatyfikował dawnego arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego i księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Papież koronował obraz Matki Bożej Łaskawej z bazyliki lwowskiej, która jest sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i ofiarował złotą różę. W dzień Jan Paweł II odwiedził wyższe seminarium duchowne w Brzuchowicach, a wieczorem po spotkaniu z młodzieżą na Sichowie, którego atmosfery nie popsuła nawet ulewa, odwiedził kardynała Mariana Jaworskiego w jego mieszkaniu i tam spożył kolację.   Papież 27 czerwca w czasie mszy świętej w obrządku bizantyńskim przy udziale półtora miliona wiernych podniósł do godności błogosławionych 28 greckokatolickich męczenników i wyznawców wiary.

Serdeczne przyjęcie we Lwowie, które tak wzruszyło Ojca Świętego, pozostawiło w pamięci wiernych różnych obrządków i konfesji, wszystkich ludzi dobrej woli, atmosferę chrześcijańskiej jedności i braterstwa.                                                                                                                                                                                              - napisał: publikacje naukowe: Miłość i odpowiedzialność (1960), Osoba i czyn, [Akt i przeżycie etyczne, Dobro i wartość, Zagadnienia normy i szczęścia]; dramaty: Przed sklepem jubilera (1960, wydany pod pseudonimem Stanisław Andrzej Gruda); Rozważania o ojcostwie (1964); Brat naszego Boga (1950), Hiob, Jeremiasz (1940); tomiki poezji: Renesansowy psałterz (1939), cykl poetycki: Pieśń o blasku wody (Tygodnik Powszechny); Kamieniołom (Znak); poematy: Dawid (1939), Tryptyk rzymski; rozważania: Przekroczyć próg nadziei (1994), Dar i tajemnica (2002), Wstańcie, chodźmy! (2004), Pamięć i tożsamość (2005).

- Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie święta Miłosierdzia Bożego. Na jego pogrzeb przybyło do Rzymu blisko 4 miliony wiernych z całego świata, w tym ok. 2 miliony Polaków. W niecały miesiąc po śmierci. Odszedłeś do Domu Ojca, "w ostateczną przejrzystość i światło"- gdy rozpoczynało się liturgiczne święto Bożego Miłosierdzia. Taka była wola Boga, więc się nie buntujemy, nie lękamy. Dziękujemy, że mogliśmy być świadkami łaski Boga, która promieniowała z Ciebie, Namiestnika Najwyższego. I nie przestajemy dziękować Wszechmogącemu za to, że byłeś z nami, że wytrwale i cierpliwie zabiegałeś o to, byśmy byli chociaż trochę lepsi. Teraz jest czas płaczu, ale też czas spełniania obowiązku, który na nas nałożyłeś: obowiązku dorośnięcia do zadań przed nami stojących. Bacz z góry, byśmy zanadto nie błądzili. Кolejny papież - Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

- był pierwszym papieżem nie Włochem od ponad czterech wieków.


Leon Dudycz

Мinistrant Kapelanii Polskiej w Kijowie


BŁ. JAN PAWEŁ II - APOSTOŁ EUCHARYSTII


Категория: Мои статьи | Добавил: Admin (26.10.2012)
Просмотров: 1088 | Рейтинг: 5.0/6
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Неофициальный сайт костела Cв. Александра © 2018
Бесплатный хостинг uCoz